GQ Men Of The Year 2012, cover story. Oda Yuji, Kishin Shinoyama,

hair by

styling by